Học màu sắc trong tiếng Anh qua các bài hát.

Các màu căn bản:

Cách hỏi màu:

What colours do you like? Bạn thích màu gì?

Chơi game về màu sắc:

1. Click vào hình các bé muốn tô, sau đó click chọn màu và tô theo ý thích mình.

http://www.fisher-price.com/us/playtime/coloring/toddler/thumbnail.asp

2. Các bé hãy chọn màu sắc ứng với màu của các con vật nhé.

http://www.storyplace.org/preschool/activities/coloractivity.asp