Câu chuyện thứ 1:

Chị: Cố gắng lên em nhé, chị em nhà mình cùng đồng lòng…
Em: Em nghỉ làm 3 bữa nay…
Chị: Ừa chị hiểu… em ráng xin nghỉ phép vài bữa. Chị ko có nhiều thời gian, chỉ còn cách động viên em.

 

Câu chuyện thứ 2:

Chị: Chị còn phải lo nhiều việc lắm… Gia đình được đầy đủ như hôm nay là do một tay chị làm nên…v..v…
Em: Em nghỉ làm 3 bữa nay…
Chị: Mày ko nghỉ thì ai nghỉ…